MySQL/Funcións numéricas

MySQL
← Volver a Instalación en sistemas GNU Linux Funcións numéricas Seguir con Funcións de tempo


CEIL, CEILING(valor)
Elimina os decimais redondeando cara arriba.
FLOOR(valor)
Elimina os decimais redondeando cara abaixo.
ROUND(valor,decimais)
Redondea o valor dado deixándoo coa cantidade de decimais especificada.
TRUNCATE(valor,decimais)
Amosa só a cantidade de decimais especificada.


MySQL
← Volver a Instalación en sistemas GNU Linux Funcións numéricas Seguir con Funcións de tempo