Limiar Editar

Makepasswd é unha aplicación cuxa función principal consiste en crear claves ao chou.

Índice Editar

1. Uso básico