Linguaxe ensambladora/ADD

Linguaxe ensambladora
← Volver a BX ADD Seguir con INT


A orde ADD, seguida de dous rexistros separados por unha coma (,), indica a suma deses dous rexistros. Véxase un exemplo a continuación:

ADD AX, BX


Linguaxe ensambladora
← Volver a BX ADD Seguir con INT