O HTTP ─siglas de Hypertext Transfer Protocol, «protocolo de transferencia de hipertexto»─ é o protocolo empregado nas transaccións na Internet.

Información

editar

Historia

editar

O protocolo desenvolvérono o World Wide Web Consortium e maila Internet Engineering Task Force, colaboracicón que culminou no ano 1999 cunha serie de documentos RFC ─siglas de Request For Comments, «petición de opinións»─ dos cales o máis importante foi o RFC 2616 no que se define a versión 1.1 do protocolo.

Funcionamento

editar

HTTP define a sintaxe e maila semántica que empregan os elementos de software da arquitectura web (clientes, servidores, proxies, etc.) para comunicarse. É un protocolo oriendato a transaccións que segue o esquema de petición e resposta entre cliente e servidor.

O cliente que realiza a petición (un navegador web ou unha araña) denomínase «axente». A información transmitida denomínase «recurso» e identifícase mediante un «localizador uniforme de recursos» (URL). Estes recursos poden ser ficheiros, o resultado da execución dun programa, unha consulta a unha base de datos, a tradución automática dun documento, etc.

HTTP é un protocolo sen estado, é dicir, non garda información algunha sobre as conexións anteriores. Para manter información entre as páxinas visitadas, o protocolo dispón das chamadas cookies, información que o servidor pode almacenar no cliente (sempre que este o permita). Baseándose nas cookies, os programas web poden crear a noción de «sesión» cos clientes.