Fundamentos físicos da informática

O obxectivo desta materia consiste en fornecer as bases físicas e electrónicas da computación dixital.

A materia divídese en tres partes:

Requisitos previosEditar

Para o estudo desta materia cómpre contar cos seguintes coñecementos previos:

ÍndiceEditar

ElectromagnetismoEditar

Campos eléctricosEditar

 1. Carga eléctrica
 2. Condutores e illantes
 3. Lei de Coulomb
 4. Campo eléctrico
 5. Dipolos eléctricos
 6. Liñas do campo eléctrico
 7. Lei de Gauss

Potencial eléctricoEditar

 1. Potencial eléctrico
 2. Superficies equipotenciais
 3. Enerxía potencial electrostática
 4. Capacidade eléctrica
 5. Almacenamento da enerxía eléctrica
 6. Condensadores
 7. Dieléctricos

Campos magnéticosEditar

 1. Forza exercida por un campo magnético
 2. Campo magnético creado por cargas puntuais en movemento
 3. Campo magnético creado por correntes eléctricas: Lei de Biot e Savart
 4. Lei de Gauss para o magnetismo
 5. Lei de Ampere
 6. Fluxo magnético
 7. Lei de Faraday e a forza electromotriz
 8. Indutancia
 9. Enerxía magnética

Fundamentos de teoría de circuítosEditar

Circuítos de corrente continuaEditar

 1. Corrente eléctrica e movemento de cargas
 2. Resistencia e Lei de Ohm
 3. Enerxía nos circuítos eléctricos
 4. Combinacións de resistencias
 5. Regras de resolución de circuítos eléctricos
 6. Fenómenos transitorios, circuítos RC e RL

Circuítos de corrente alternaEditar

 1. Corrente alterna en resistencias, condensadores e bobinas
 2. Circuíto serie RLC sen xerador
 3. Análise de circuítos en corrente alterna

Dispositivos electrónicos e fotónicosEditar

Dispositivos electrónicosEditar

 1. Teoría de bandas dos sólidos
 2. Condución eléctrica en semicondutores
 3. Díodos
 4. Transistores bipolares
 5. Transistores MOSFET

Familias lóxicasEditar

 1. Caracterización de familias lóxicas
 2. Lóxica resistencia-transistor
 3. Lóxica díodo-transistor
 4. Lóxica transistor-transistor
 5. Lóxica MOS e CMOS

Dispositivos fotónicosEditar

 1. Fontes luminosas
 2. Propagación da luz
 3. Reflexión e refracción
 4. Polarización

Véxase taménEditar