Dicionario inglés-galego de termos informáticos

Glosario inglés-galego para a tradución de programas

Esta é unha versión actualizada do Dicionario do Proxecto Trasno. O obxectivo buscado coa súa incorporación aquí e que se manteña actualizado e que sirva de referencia a calquera persoa que o precise, permitindo que calquera o poda editar e modificar.

Abreviaturas empregadas:

 • n.f. Nome feminino
 • n.m. Nome maculino
 • prep. Preposición
 • v.i. Verbo intransitivo
 • abort
 1. v.i. abortar
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de
 2. prep. sobre
 3. verbo de
 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • access
 1. n.m. acceso
 • account
 1. n.f. conta
 • action
 1. n.f. acción
 • activate
 1. v.i. activar
 • add
 1. v.t. engadir

Non son correctos «añadir» nin «adicionar»

 • address
 1. n.m. enderezo(recomendado)
 2. n.f. dirección
 • address book
 1. n.m. caderno de enderezos
 2. n.f. axenda de enderezos
 3. n.m. libro de Enderezos
 • advisor
 1. n.m. asesor
 • alert
 1. n.f. atención
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 • align
 1. v.t. aliñar
 • alignment
 1. n.f. aliñación
 2. n.f. aliñamento
 • allocate
 1. v.t. asignar

Evitar os barbarismos «alocar» ou «alocatar»

 • always on top
 1. sempre visible
 • app
 1. aplicación
 • appearance
 1. n.f. aspecto
 2. n.f. aparencia

«Apariencia» é castelanismo

 • append
 1. engadir
 2. engadir ao final (se é necesaria a distinción)*
 • append mode
 1. modo de adición
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplicación
 3. n.f. aplicacionciña
 4. n.f. aplique

É preferible deixalo en inglés, con xénero feminino por vir de 'aplicación'

 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha

'Flecha' é incorrecto

 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar

Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua

 • attachment
 1. n.m. anexo
 2. n.f. achega

A palabra «adxunto» non está recomendada

 • attempt
 1. v.i. tentar
 2. v.i. intentar
 • audio mastering
 1. creación do máster
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar

«Autenticar» é a única opción que recolle o VOLG.

 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • authoring
 1. creación
 • autostart
 1. autoinicio
 2. comezo automático
 • axis
 1. n.m. eixe

«Eixe» é a forma recomendada pola RALG en vez de «eixo».

 • batch scaning
 1. escaneado por lotes
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup

backup

 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • bell
 1. n.f. campá

«campana» é castelanismo

 • bind
 1. v.t. asociar
 • binding
 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)
 • blink
 1. v.i. escintilar (recomendado)
 2. v.i. pestanexar
 3. v.i. palpebrexar
 • block
 1. n.m. bloque

Bloco' é lusismo

 • bold
 1. adx. grosa
 2. adx. negra
 • bookmark
 1. n.m. marcador (recomendado)
 • boot
 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar
 • border
 1. n.m. bordo

«Borde» é castelanismo

 • bottom
 1. n.m. último
 2. n.m. inferior
 • browse
 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar

É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)

 • browser
 1. v.t. navegador
 2. v.t. explorador
 • buffer
 1. n.f. memoria intermedia
 2. n.m. buffer

Aínda que existan posibles traduccións como "memoria intermedia" ou "almacenamento temporal", recoméndase usa-lo termo en inglés para evitar confusións.

 • bug
 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug
 • bullet
 1. n.m. viñeta
 • business card
 1. n.f. tarxeta de visita
 • button
 1. n.m. botón
 • byte
 1. n.m. octeto (recomendado)
 2. n.m. byte
 • cache
 1. memoria de reserva
 2. memoria caché
 3. n.f. caché
 • calendar
 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario

Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario. Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen 'calendario'.

 • cancel
 1. anular
 2. v.t. cancelar
 • card
 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa
 • cartridge
 1. n.m. cartucho
 • cell
 1. n.f. cela

«Celda» é castelanismo

 • change
 1. trocar
 • channel
 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
   Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.
 • character
 1. carácter
 • chat
 1. charla
 • check
 1. v.t. verificar (cando fai referencia á ortografía)
 2. v.t. comprobar
 3. sinalar
 4. marcar
 • choose
 1. v.t. escoller
 2. seleccionar
 3. v.t. elixir
   'Elexir' é castelanismo
 • clear
 1. limpar
 2. borrar
 • click
 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
   Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
   Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')
 • clipboard
 1. n.m. portarretallos
 • clock
 1. n.m. reloxo
 • close
 1. v.t. pechar
 2. v.t. fechar
 • cluster
 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque
 • compose
 1. redactar
 2. editar
 • computer
 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador
 • color
 1. n.f. cor
 • column
 1. n.f. columna
 • command
 1. n.f. orde
 2. n.m. comando
   Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
 • compress
 1. comprimir
 • control
 1. n.m. control
   'controlo' é lusismo
   O plural irregular é 'controles', non 'controis'
 • convert
 1. v.t. converter
   'Convertir' é castelanismo
 • coockie
 1. n.m. testemuño
 • copy shop
 1. n.f. copisteria
 • core file
 1. n.m. ficheiro core
   'Núcleo' non é correcto neste contexto.
 • corrupt
 1. corrompido
 • cryptography
 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía
 • cursor
 1. n.m. cursor (Trasno)
 2. n.m. apuntador (WinXP)
 • customize
 1. v.t.personalizar
   'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
   Evitar o barbarismo 'customizar'
 • daemon
 1. n.m. daemon
   A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así manter o termo coma un acrónimo.
 • damaged
 1. danado
 • dangerous
 1. perigoso
 • data
 1. n.m. datos
   'Data' en inglés é plural
 • date
 1. n.f. data
   'Fecha' é castelanismo.
 • debug
 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug
 • debug
 1. v.t. depurar
 • decrease
 1. reducir
 • decrypt
 1. v.t. descifrar
 • default
 1. adx. por omisión
 2. adx. por defecto
 3. adx. predeterminado
 4. adx. predefinido
 • default
 1. n.m. predefinición
 2. suprimir
 • delete
 1. v.t. borrar
 • deliver
 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar
 • description
 1. n.f. descrición
   'Descripción' é castelanismo
 • desktop
 1. n.m. escritorio
 • develop
 1. v.t. desenvolver
   Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado
 • developer
 1. desenvolvedor
 • development
 1. n.m. desenvolvemento
 • device
 1. n.m. dispositivo
 • directory
 1. n.m. directorio
 • disable
 1. inhabilitar
 2. v.t. desactivar
 3. v.t. deshabilitar
 • diskette

n.m. disquete n.m. disco

   Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 • display
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar
 • display
 1. n.f. pantalla
 2. n.m. display
 • download
 1. v.t. descargar (recomendado)
 2. v.t. baixar
 3. v.t. recibir
 • download
 1. n.f. descarga
 • draft
 1. n.m. borrador
 • drag
 1. v.t. arrastrar
 • draw
 1. v.t. debuxar
   'Dibuxar' é castelanismo
 • drive
 1. n.f. unidade
 • driver
 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
   Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.
 • drop
 1. v.t. soltar
 • dump
 1. v.t. envorcar
   'Volcar' é castelanismo
 • edit
 1. editar
 • edge
 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo
 • e-mail
 1. n.m. correo
 2. n.m. e-mail
 3. n.m. correo electrónico
   Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')
 • embed
 1. inserir
 • empty
 1. adx. baleiro (recomendado)
 2. adx. vacío
 • empty
 1. v.t. baleirar
 • enable
 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar
 • encrypt
 1. v.t. cifrar
   'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como 'meter nunha cripta')
 • encryption
 1. n.m. cifrado
 • environment
 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
   'Entorno' é castelanismo
 • enter
 1. v.t. introducir
   'Enter your name' = 'Introduza o seu nome'
 • enter
 1. v.t. entrar
   'Enter directory' = 'Entrar no cartafol'
 • entry
 1. v.t. entrada
 • expire
 1. v.t. caducar
 • extended partition
 1. n.f. partición estendida
   'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.
 • fail
 1. fallar
 2. v.t. errar
   'Faiar' é incorrecto
 • fail
 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
   'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 • fatal error
 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal
 • feature
 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función
 • feedback
 1. retroalimentación
 • file
 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
   Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
   'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'.
   Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), romanés (fisier), occitano (fichièr) valón (fitchî)
 • file
 1. v.t. arquivar
   Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual
 • filename
 1. Nome do documento
 2. Nome do ficheiro
 • fill
 1. v.t. encher
 • find
 1. procurar
 2. v.t. buscar
 3. v.t. atopar
   Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'
 • finish
 1. rematar
 2. acabar
 • firewall
 1. n.f. devasa
 • fix
 1. fixar
 • flag
 1. n.m. sinalador
 2. n.f. bandeira
 3. n.m. flag
 • floppy disk
 1. n.m. disquete
 • folder
 1. n.m. cartafol
 • font
 1. n.m. tipo (de letra)
 2. n.f. tipografía
 • footer
 1. rodapé
 2. pé de páxina
 • foreground
 1. n.m. primeiro plano
 • format
 1. n.m. formato
 • format
 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
 • forward
 1. reenviar (mensaxe)
 2. avanzar (canción)
 • found
 1. atopado
 • frame
 1. marco
 2. fotograma
 • gateway
 1. n.m. gateway
 2. n.f. pasarela
 • glossy paper
 1. n.m. papel brillante

En galego non existe a palabra 'satinado'

 • grid
 1. n.m. enreixado

«Rexiña» e «relliña» non son correctos.

 • handbook
 1. manual
 • handle
 1. v.t. xestionar
 2. v.t. manexar
 • handler
 1. n.m. manexador
 • hard disk
 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. n.m. disco ríxido
 • hardware
 1. soporte físico
 2. equipamento informático
 • head
 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza
 • header
 1. n.f. cabeceira
 • heading
 1. n.m. titulo
 • height
 1. n.f. altura
 2. alto*
 3. altitude
 • help
 1. n.m. axuda
 • hide
 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar
 • highlighted
 1. adx. destacado
 2. adx. remarcado
 • history
 1. historial
 • home
 1. inicio
 2. comezo
 • home page
 1. páxina de inicio
 • hypertext
 1. hipertexto
 • host
 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor

'Hóspede' non é correcto.

 • icon
 1. n.f. icona
   Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.
 • iconify
 1. v.t. iconificar
 • image
 1. imaxe
 • import
 1. importar
 • improper
 1. inapropiado
 2. inaxeitado
 • inbox
 1. caixa de correo de entrada
 • inch
 1. n.f. polgada
   'Pulgada' é castelanismo.
 • indent
 1. sangrar
 • initializing
 1. iniciando
 • inode
 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
   A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.
 • insert
 1. v.t. inserir (recomendado)
 2. v.t. insertar
 • interface
 1. n.f. interface
   'Interfaz' é castelanismo.
 • invert
 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo
 • ISDN
 1. RDSI
 • italic
 1. adx. cursiva
 • item
 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. ítem
 3. n.m. obxecto
 • kernel
 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
   Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión
 • key
 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave
 • key binding
 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
   Véxase a traducción do verbo 'to bind'
 • keyboard
 1. n.m. teclado
 2. palabra (clave)
 • keyring
 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro
 • label
 1. n.f. etiqueta
 • launch
 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar
 • layer
 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel
 • layout
 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato
 • lenguage team
 1. equipo de tradución
 • library
 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
   Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'
 • line
 1. n.f. liña
   'Línea' é castelanismo
 • link
 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace
 • link
 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar
 • load
 1. n.f. carga
 • load
 1. v.t. cargar
   'Carregar' é lusismo.
 • log file
 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
   Deixar o termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso
 • log in
 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema
 • login
 1. n.m. login
 2. n.f. conexión
 • look and feel
 1. n.m. aparencia
 • mail
 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
   Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
   'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.
 • mail
 1. v.t. enviar (unha mensaxe)
 • mailbox
 1. n.f. caixa de correo
   'Buzón' é castelanismo.
 • manage
 1. v.t. xestionar
 • manager
 1. n.m. xestor
 • mantainer
 1. n.m. mantedor
 • margin
 1. n.f. marxe
   'Marxe' é xénero feminino.
 • master
 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
   'Maestro' é castelanismo
 • match
 1. coincidir
 • maximize
 1. v.t. maximizar
 • menu
 1. n.m. menú
 • message
 1. n.f. mensaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
 • minimize
 1. v.t. minimizar
 • mixer
 1. n.m. mesturador
   'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.
 • monitor
 1. n.m. monitor

monitor

 1. v.t. monitorizar
   Evitar a forma 'monitorear'
 • mount
 1. v.t. montar
 • mount point
 1. n.m. punto de montaxe
   Esta forma é compartida co portugués, castelán, catalán e francés
 • mouse
 1. rato
 • network
 1. rede
 • news
 1. n.f. novas
 • newsgroups
 1. grupos de novas
 • nick
 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick
 • node
 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
   Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún parecido con 'nodo'
   No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
 • offline
 1. adx. desconectado
 • offset
 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
   Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 • ok
 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok
 • online
 1. adx. conectado
 • on the fly
 1. adx. directo/a
 • operating system
 1. n.m. sistema operativo
   É válido e entendible traducir a abreviatura 'OS' por 'SO'
 • order
 1. n.f. orde
   O xénero é sempre feminino
 • outbox
 1. caixa de correo saínte
 • output
 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir
 • overwrite
 1. v.t. sobrescribir
 • packet
 1. n.m. paquete
 • package
 1. n.m. paquete
   'Pacote' é lusismo
 • package
 1. v.t. empaquetar
 • page
 1. páxina
 • panel
 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro
 • paragraph
 1. n.m. parágrafo
   'Párrafo' é castelanismo
 • partition
 1. n.f. partición
 • partition
 1. v.t. particionar
 • password
 1. chave de acceso
 2. n.m. contrasinal (recomendado)
 3. n.f. clave (de acceso)
   O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'
 • parse
 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
   Evita-lo barbarismo 'parsear'
 • paste
 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
   Evitar o barbarismo 'pastear'
 • path
 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
   'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 • percentage
 1. n.f. porcentaxe
   Como case todas as formas rematadas en -axe, é feminino
   'Percentaxe' non é correcto.
 • perform
 1. facer
 2. realizar
 • performance
 1. n.m. rendemento
   O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo
 • pixel
 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
   Hai que manter a palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
 • play
 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
   Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reproductor'
 • player
 1. n.m. reproductor
 • plot
 1. n.f. gráfica
 • plot
 1. v.t. trazar
 • plug and play
 1. configuración automática
 • plugin
 1. módulo de) extensión
 2. n.m. plugin (recomendado)
 3. n.m. extensión
   Traducir só cando non haxa posibilidade de confusión
   'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
 • pointer
 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador
 • pop up menu
 1. menú despregábel
 • port
 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta
 3. conversión*
 • preferences
 1. n.f. preferencias
 • preview
 1. v.t. previsualizar
 • print
 1. v.t. imprimir
 • print
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. visualizar
 4. v.t. escribir
 5. v.t. imprimir
   Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'
 • printer
 1. n.f. impresora
 • priority
 1. prioridade
 • privacy
 1. intimidade
 • profile
 1. perfil
 • properties
 1. n.f. propiedades
 • provide
 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover
 • provider
 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor
 • proxy
 1. n.m. proxy
   Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'
 • publish
 1. publicar
 • query
 1. v.t. consultar
 • query
 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición
 • queue
 1. n.f. fila
   'Cola' é castelanismo
 • quote
 1. cita
 • rate
 1. n.f. taxa
   'Tasa' é incorrecto
 • ready
 1. preparado
 • reboot
 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar
 • recipient
 1. n.m. destinatario
 • record
 1. n.m. rexistro
 • record
 1. v.t. gravar
   'Grabar' é castelanismo gráfico.
 • redo
 1. refacer
 • refresh
 1. v.t. actualizar
 2. v.t. refrescar
 • refuse
 1. v.t. rexeitar
 • regexp
 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg.
 • remove
 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar
 • replace
 1. v.t. substituír
   'Reemprazar' non é válido
 • report
 1. informe
 • repeat
 1. recuncar
 2. repetir
 • reply
 1. responder
 • request
 1. solicitude
 • require
 1. v.t. requirir
   'Requerir' e 'requerer' non son correctos
 • resume
 1. reanudar
 2. continuar
 • retry
 1. reintentar
 • reverse
 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo
 • revert
 1. v.t. reverter
   'Revertir' é castelanismo
 • revoke
 1. revogar
 2. renunciar
 • root
 1. raíz
 • router
 1. n.m. encamiñador
 2. n.m. router
 • row
 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila
 • run
 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
   Tentar non traducir como 'correr'
 • sample
 1. n.f. mostra
 • sample rate/frecuency
 1. n.f. frecuencia de mostraxe
 • sampling
 1. n.f. mostraxe
   'Muestreo' é castelanismo.
 • save
 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
   Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'
 • schedule
 1. planificar
 • screen
 1. n.f. pantalla
 • screensaver
 1. n.m. salvapantallas
 • script
 1. aplicación
 2. guión
 3. n.m.script
 • scroll bars
 1. barras de desplazamento
 • search
 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
   'Búsqueda' é castelanismo.
 • search
 1. v.t. procurar
 2. v.t. buscar (recomendado)
 • security
 1. seguranza
 • seek
 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
   Depende moito do contexto
 • select
 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller
 • sender
 1. remitente
 • server
 1. servidor
 • set
 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer/pór
 • setting
 1. n.m. parámetro
 2. n.f. configuración
 3. n.f. propiedade
 4. n.f. preferencia
 5. n.f. opción
 • setup
 1. configuración
 2. instalación/instalador
 • shortcut
 1. atallo
 • show
 1. v.t. amosar
 • shutdown
 1. apagar
 • signal
 1. n.m. sinal
 • signature
 1. n.f. sinatura
 • signed
 1. asinado
 • skip
 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar
 • slideshop
 1. rolda
 • socket
 1. n.m. zócolo
 • software
 1. programa
 2. aplicación
 • sort
 1. v.t. ordenar
   'Ordear' é hipergaleguismo
 • sound
 1. n.m. son
   'Sonido' é castelanismo
 • source (code)
 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes
 • spelling
 1. n.f. ortografía
 • standard
 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
   'Estandard' e 'standard' son anglicismos
 • standard
 1. adx. estándar
 2. adx. normativo
 • standardize
 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar
 • start
 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
   A traducción depende do contexto
 • strikeout
 1. adx. riscado/a
   Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
 • submit
 1. enviar
 • subscribe
 1. subscribir(se) a
 • swap
 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap
 • swich
 1. conmutar
 2. cambiar
 • table
 1. táboa
 • tag
 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca
 • template
 1. modelo
 2. patrón
 3. plantel
 4. molde

A palabra "plantilla" é castelá.

 • technical details
 1. información técnica
 • thread
 1. fío
 • tip
 1. consello
 2. aviso
 3. advertencia
 • timeout
 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
   A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)
 • tool
 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade
 • tooltip
 1. rótulo (indicador) de función
 2. n.m. tooltip
 • trash
 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
   No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'
 • trasfer
 1. transferencia
 • turn on
 1. v.t. acender
 2. v.t. prender
 • unavailable
 1. Non está dispoñible
 • underline
 1. v.t. subliñar
   'Suliñar' non é correcto.
 • undo
 1. v.t. desfacer
 • unlink
 1. v.t. desligar
 • update
 1. v.t. actualizar
 • url
 1. n.m. url
   'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador' e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ao usar o acrónimo.
 • usage
 1. n.m. uso
 • utility
 1. n.f. utilidade
 • validate
 1. validar
 • value
 1. valor
 • verbatim copy
 1. copia literal
 • view
 1. n.f. vista
 • view
 1. 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver
 • viewer
 1. v.t. visualizador
 • violation
 1. n.m.violación
 • volume
 1. n.m. volume

«Volumen» é castelanismo

 • wait
 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar
 • warning
 1. n.m. aviso
 2. n.m. ollo
 3. n.f. advertencia
 • widhet
 1. elemento
 • width
 1. n.f. anchura
 2. n.f. extensión
 3. n.f. amplitude
 4. n.f. largura
 • window
 1. n.f. fiestra
 2. n.f. ventá
 3. n.f. xanela
 • wireless
 1. sen fios
 • wizard
 1. n.m. asistente
 2. n.m. autopiloto
 • workspace
 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. escritorio
 • wrap
 1. v.t. axustar