C/Editar un programa

< C
C
← Volver a Requisitos Editar un programa Seguir con Compilar un programa


O primeiro paso para realizar un programa en C consiste en editar un ficheiro de texto. Como calquera outra linguaxe de programación, C escríbese nun documento de texto simple. É por iso que para editar un programa en C valeranos calquera editor de texto simple.

En caso de utilizarmos un IDE (ambiente de desenvolvemento integrado), este incorporará un editor de seu integrado.

O ficheiro de texto que se cree conterá o código fonte en C do noso programa. Cómpre gardalo no sistema coa extensión de ficheiro máis intuitiva: .c


C
← Volver a Requisitos Editar un programa Seguir con Compilar un programa